3 הדקלים,ברונזה,1997.

פסל ברונזה שנעשה בעקבות הפסל 3 הדקלים בגן הפסלים לשלום ודו-קיום בכפר כאוכב אבו-אלהיג'ה שבגוש שגב בגליל. פסל ראשון ניתן למר שימעון פרס בפתיחת מכון השלום בתל אביב 1997,הפסל השני ניתן למלך חוסין,בירדן,בביקור אומנים שהיה ב1998 במסגרת פעילות של "בית הגפן" חיפה.